جلد کتاب سمینارهای تخصصی کودکان کار

جلد کتاب سمینارهای تخصصی کودکان کار

نوع سفارش:          طراحی جلد کتاب   |   گرافیک دیزاین سفارش دهنده:      جمعیت امداد انشجویی امام علی(ع) زمان :                    تابستان 1395 توضیحات :             کود…

7 راز مدیران فوق خلاق
خلاقیت

7 راز مدیران فوق خلاق

با توجه به تجربیاتElizabeth Grace Saunders در تمامی سطوح مدیریت – از مدیریت سطح پایین تا مدیر کلی در شرکت های بزرگ – بهترین روش هایی که تجربه کرده و آموخته ام را در اختی…

پوستر رادیو: ابتدای کریمخان

پوستر رادیو: ابتدای کریمخان

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر – نمره سینزده سفارش دهنده:      رادیو شلم شوربا زمان :                    زمستان 1394 توضیحات :            شما …

پستال 95

پستال 95

نوع سفارش:          تولید محتوا   |   تایپوگرافی – طراحی گرافیک سفارش دهنده:      آژانس ارتباطی مثبت منفی زمان :                    زمستان 1394 توضیحات :          …

ایتالیک ایرانیک

ایتالیک ایرانیک

نوع سفارش:          تولید محتوا   |   طراحی پوستر سفارش دهنده:      آژانس ارتباطی مثبت منفی زمان :                    زمستان 1394 توضیحات :             کسانی که با نرم ا…

پوستر طفلان مسلم

پوستر طفلان مسلم

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر سفارش دهنده:      جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) زمان :                    تابستان1394 توضیحات :          محله های…

خانه هنر جمعیت امام علی

خانه هنر جمعیت امام علی

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو سفارش دهنده:      خانه هنر – جمعیت امام علی (ع) زمان :                    بهار 1394 توضیحات :             خانه‌های ا…

هویت بصری نپسو

هویت بصری نپسو

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو و ست اداری سفارش دهنده:      نپسو زمان :                    زمستان 1392 توضیحات :            هدف اصلی این هویت بصری، استفا…