مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟
رفتار مصرف‌کننده
فرایند ارتباطی

مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟

اساسی‌ترین تمایز انسان و موجودات دیگر در پرسش‌گری و تلاش برای دانستن است. انسان هر آن‌چیز را که نمی‌داند جستجو می‌کند تا بنداند و نقطه عطف این فرایند جایی است که جوابی ن…

مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟
رفتار مصرف‌کننده

مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟

تحلیل رفتارمصرف‌کننده بخشی از فرایند ارتباطات است و این رفتار را می‌توان در لابه‌لای جستجوهای آنها یافت. مطابق هر سال گوگل مهم‌ترین جستجوی 2019 را معرفی کرد…

6کلاه فکری: کلاه آبی
خلاقیت
دیزاین

6کلاه فکری: کلاه آبی

کلاه آبی، آسمانی است که چتر خود را بر تمام مراحل می‌گستراند. این کلاه ،مدیریت و نظارت بر روند طوفان فکری است که معمولا مدیران پروژه مسئولیت آن را می‌پذیرند و این کلاه را…

6کلاه فکری: کلاه سبز
خلاقیت
دیزاین
فرایند ارتباطی

6کلاه فکری: کلاه سبز

کلاه سبز همان خلاقیت ماست که به صورت آگاهانه تلاش می‌کنیم که ایده‌های جدید به وجود آوریم. سبز همان رنگ طبیعت(زایش و رویش) است و باعث ایجاد فرصت‌های جدید می‌شود.…

6 کلاه فکری: کلاه زرد
خلاقیت
دیزاین
فرایند ارتباطی

6 کلاه فکری: کلاه زرد

زرد رنگ درخشندگی و آفتاب است و توصیه به خوشبینی می‌کند. با کلاه زرد ما به دنبال موقعیت‌ها و منافع می‌گردیم. هنگامی که ما کلاه زرد بر سر می‌گذاریم، این سوالات را از خود م…

6 کلاه فکری: کلاه سیاه
خلاقیت
دیزاین

6 کلاه فکری: کلاه سیاه

کلاه سیاه، کلاه پیدا کردن خطاهای منطقی و خطرات است. این کلاه باعث رفتار محتاطانه است و ما را از انجام رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، بی فایده حفظ می‌کند. بسیاری از رفتارها…