گرافیک چقدر مهم است؟
دیزاین
فرایند ارتباطی

گرافیک چقدر مهم است؟

محسن هادی، مستندساز و دانشجوی جامعه شناسی در یادداشتی به نقش و اهمیت سوادبصری در طراحی گرافیک و آسیب شناسی آن در جامعه ایران با رویکرد هویت سازمانی پرداخته است. این یادد…

هویت بصری نپسو

هویت بصری نپسو

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو و ست اداری سفارش دهنده:      نپسو زمان :                    زمستان 1392 توضیحات :            هدف اصلی این هویت بصری، استفا…