طراح، الزاما هنرمند نیست
فرایند ارتباطی

طراح، الزاما هنرمند نیست

مدت هاست که آموخته ایم که از به کار بردن کلمه “هنر” (art) در محیط های تجاری اجتناب کنیم.بسیاری از ما با کلماتی نظیر: واحد هنری یا گروه هنری (art group)، کارگ…

7 راز مدیران فوق خلاق
خلاقیت

7 راز مدیران فوق خلاق

با توجه به تجربیاتElizabeth Grace Saunders در تمامی سطوح مدیریت – از مدیریت سطح پایین تا مدیر کلی در شرکت های بزرگ – بهترین روش هایی که تجربه کرده و آموخته ام را در اختی…