مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟
رفتار مصرف‌کننده

مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟

تحلیل رفتارمصرف‌کننده بخشی از فرایند ارتباطات است و این رفتار را می‌توان در لابه‌لای جستجوهای آنها یافت. مطابق هر سال گوگل مهم‌ترین جستجوی 2019 را معرفی کرد…