مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟
رفتار مصرف‌کننده
فرایند ارتباطی

مردم دنیا در 2020 چه موضوعی را جستجو می‌کردند؟

اساسی‌ترین تمایز انسان و موجودات دیگر در پرسش‌گری و تلاش برای دانستن است. انسان هر آن‌چیز را که نمی‌داند جستجو می‌کند تا بنداند و نقطه عطف این فرایند جایی است که جوابی ن…

مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟
رفتار مصرف‌کننده

مردم در سال 2019 به دنبال چه بوده‌اند؟

تحلیل رفتارمصرف‌کننده بخشی از فرایند ارتباطات است و این رفتار را می‌توان در لابه‌لای جستجوهای آنها یافت. مطابق هر سال گوگل مهم‌ترین جستجوی 2019 را معرفی کرد…