گرافیک دیزاین

گرافیک دیزاین یکی از زیر شاخه‌های جدی در حوزه دیزاین است. درباره ماهیت دیزاین می‌توانید اینجا را مطالعه نمایید. فارغ از تحلیل دیزاین از منظر ماهیت وجودی، دیزاین در حقیقت “پاسخ به یک سوال است”…

سوالی که دیزاینرها پاسخ می دهند، سوالی “انسان محور” و ماهیتا بر اساس رفع نیاز مخاطب است.
تفاوت دیزاینرها و ایده پردازان کسب و کار، در عمل‌گرا بودن دیزاینرهاست.

دیزاینرها فردا را به وجود می‌آورند؛ چیزی را خلق می‌کنند که وجود ندارد. برای دستیابی به رشد باید در آینده خلق کنیم که با زمان حال فرق می‌کند.
در تفکر انسان محور، دیزاین درخدمت مخاطب است که در نقطه مقابل آن هنر است. هنر محوریت هنرمند را مطالبه می کند به بیان دیگر یک اثر هنری ادراک هنرمند از موضوعی است که بر هنرمند واقع شده است. مطابق این رویکرد الزامی به خلق اثر هنرمندانه برای یک دیزاین وجود ندارد. دیزاین باید نیاز مخاطب را شناسایی و به آن پاسخی درخور ارائه نماید.آژانس ارتباطی و دیزاین مثبت منفی در دیزاین بصری و فرآیندهای ارتباطی در کنار کسب و کار شما خواهد بود.
ما دیزاین را صرفاً در یک بعد نمی‌بینیم بلکه یک مسئله مطرح شده را از جوانب متفاوت بررسی و تحلیل می‌کنیم و در نهایت راه منتخب را در بوته آزمایش قرار می‌دهیم تا رفتار دریافتی مخاطب را (نسبت به پیشبینی انجام شده) راستی آزمایی نماییم.
فرایند آغاز سفارش از تحلیل بینش مخاطب (consumer insight) آغاز می‌گردد و طی آن، استراتژی ارتباطی و پیام طراحی می شود. خروج این فرآیند به واسطه یکپارچگی در محتوا، باعث انتقال پیام واحد می‌گردد که تصویری یکپارچه به مخاطب ارسال می‌نماید. این پیام در چارچوب فرایند برندینگ کسب و کار، باعث ایجاد تصویری منسجم در ذهن مخاطب می‌گردد.
در آژانس ارتباطی و دیزاین مثبت منفی، فرایند دیزاین در سه حوزه کلی اجرایی می‌شود:

تجربه کاربری
User Experience

هویت بصری برند
Visual Identity Guideline

کمپین های ۳۶۰
و ارتباطات بازاریابی IMC

ما در آژانس ارتباطی مثبت منفی معتقدیم دیزاین در راستای ارتباطات است لذا نقش مخاطب از زمان شروع طراحی پیام تا زمان رفتار مطلوب بعد از دریافت پیام حائز اهمیت است. در طول این فرایند حرکت مخاطب را گام به گام شناسایی و بعد از اطمینان از دریافت صحیح هر پیام به سمت ارسال پیام بعدی می‌رویم. نکته مهمی که باید مد نظر داشته باشیم این است که، ما به عنوان یک آژانس بعد از ارسال پیام توسط رسانه‌ها، امکان کنترل پیام و مخاطب را نخواهیم داشت. بنابر این منظرر، اهمیت انتخاب آژانس ارتباطی دو چندان می‌گردد.
تمام موارد بالا تنها با تعامل و کمک صاحبین کسب و کار امکان پذیر است زیرا آنها بهترین افرادی هستند که اقلیم کسب و کار خود را (در دید کلان) می‌شناسند.