تولید محتوا

تولید محتوا جز مهمترین ارکان فرایندهای ارتباطی در تمامی سطوح به حساب می‌آید.

محتوای برنامه‌ریزی شده با رویکردهای متفاوت قابل استفاده خواهند بود، از اطلاع رسانی تا تهییج، سرگرمی و … جز وظایفی اسست که می‌تواند بر دوش تولید محتوا باشد.

تولید محتوا از سه منظر کلی قابل بحث است:
– برنامه‌‎ریزی محتوا
– تولید محتوا
– مدیریت نشر محتوا

ماهیت تولید محتوا -همانند تمامی فرایند های ارتباطی- از شناخت مخاطب از تمامی زوایا آغاز می‌شود و با طراحی استراتژی ارتباطی و پیام متناسب با رسانه ادامه پیدا خواهد کرد.

محتوا را به صورت عمومی در سه دسته زیر تقسیم بندی می‌کنیم:

تصویری

شنیداری

متنی

برنامه‌ریزی تولید محتوا از بررسی اهداف ارتباطی و شناخت مخاطب هدف و پرسونای اوآغاز می‌شود با چهارچوب شخصیت برند، استراتژی ارتباطی تبیین می‌گردد.


نتیجه این مسیر، تولید نقشه راهی موثر از تولید محتوا است که ما را در مسیر دستیابی به اهداف بازاریابی قرار می‌دهد.

با توجه به دسته‌بندی گروه‌های مخاطب، هر گروه خواستگاه‌ها، رسانه‌ها و دغدغه‌های متفاوت دارد بنابراین ما با دسته‌بندی هرگروه و شناخت شخصیت رفتاری و پرسنوای هر گروه به طراحی برنامه منطبق با نیازهای آن دسته اقدام می‌کنیم.

در تمامی این مراحل تعامل دو طرفه مهمترین بخش طراحی این فرایند است چون معتقدیم که بهترین کسی که می‌تواند اقلیم هر کسب و کار را تحلیل کند، فعالین حوزه همان کسب و کار هستند بنابراین برای شروع این مسیر منتظر شما هستیم…