کیهان گشت – نمایشگاه فرانسه 2017

کیهان گشت – نمایشگاه فرانسه 2017

نوع سفارش:         گرافیک دیزاین و هویت پردازی   |   طراحی بروشور

سفارش دهنده:      آژانس مسافرتی کیهان گشت

زمان :                  تابستان 1396

توضیحات :           در طراحی هویت بصری نمایشگاه 2017 توریسم فرانسه، استفاده از پترن‌های ایرانی در دستور کار قرار گرفت. این ایده در راستای طراحی سال 2016 کیهان گشت انجام شد. ایده ای واحد اما با عناصر تشکیل دهنده متفاوت به  منظور دستیابی به خروجی نو