کیهان گشت – نمایشگاه فرانسه 2016

کیهان گشت – نمایشگاه فرانسه 2016

نوع سفارش:         گرافیک دیزاین و هویت پردازی   |   طراحی بروشور

سفارش دهنده:      آژانس مسافرتی کیهان گشت

زمان :                  تابستان 1395

توضیحات :           نمایشگاه 2016 گردشگری فرانسه مناسبتی بود که می‌بایست به طراحی ایده کلی می‌پرداختیم. هدف اصلی پیام، تلفیق اصالت‌های فرهنگی ایران با بیانی مدرن بود دقیقا همان احوالی که معاصر ما در حال تجربه آن بوده و هست. استفاده از فرم‌های ایرانی برگرفته از نقوش اسلیمی در کنار آیکون‌ها به عنوان مصادیقی از زندگی مدرن، المان های اصلی این تصاویر بود.

پیام ما نباید آنقدر ایرانی می‌بود که مخاطب فرانسوی نتواند آن را درک کند و نباید اینقدر مدرن می‌بود که روح ایرانی فرم‌ها و پیام اصلی (سفری به ایران از دو منظر: ایران مدرن اما همچنان وفادار به فرهنگ بومی) برای مخاطب غیرملموس می‌شد.

استراتژی اصلی برای یکپارچه‌سازی فضای ارتباطی این ایونت ، استفاده از فرم‌ها و چیدمان متنوع به منظور ایجاد فضاهای ارتباطی متفاوت بود.