کاتالوگ پدیده دکور

کاتالوگ پدیده دکور

نوع سفارش:          دیزاین و تولید محتوا   |   طراحی کاتالوگ

سفارش دهنده:      پدیده دکور

زمان :                    زمستان 1391

توضیحات :             برای دیزاین این کاتالوگ، نیازمند تصاویری بودیم که امکان ایجاد دید واضح از محصول در فضای های مختلف با حجم نوری متفاوت را مقدور گرداند.

این کاتالوگ جایگزین ارزان قیمتی نسبت به سمپل های شرکت برای مصرف کنندگان، در اختیار نمایندگان فروش قرار گرفت.