کاتالوگ سیستم مدیریت آموزش الکترونیک

کاتالوگ سیستم مدیریت آموزش الکترونیک

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی کاتالوگ محصول

سفارش دهنده:      انستیتو آراک

زمان :                    تابستان 1395

توضیحات :            تلاش شد با توجه به تعداد صفحات کم و حجم مطلب موثر بالا، طراحی سبک و فارغ از المان های تصویری پیشبرده شود و خروجی بسیار سبک باشد.
علاوه بر موارد مذکور آیکون ها و حرکت خطوط نقش اصلی در هدایت چشم مخاطب را از هر توضیح به توضیح بعدی عهده دار است. دیزاین کلی منطبق با گرافیک نرم‌افزار ایده‌پردازی شده است تا در خدمت ایجاد تصویری منسجم از محصول قرار گیرد.