پوستر مثبت منفی

پوستر مثبت منفی

نوع سفارش:          برندینگ   |   طراحی پوستر

سفارش دهنده:      آژانس ارتباطی مثبت منفی

زمان :                    تابستان 1393

توضیحات :            فرم بندی دایره ای طرح به علت ارتباط بسیار نزدیک لوگوی مجموعه با فرم دایره است.
این پوستر در دو ویرایش سفید و مشکی ایجاد شد تا در کنار هم نصب شده و مفهوم “مثبت منفی” شرکت را علاوه بر مفهوم ظاهری، القا کند.
این جمله ماندگار نقلی از “دوناتلا ورساچی” بوده است.