پوستر طفلان مسلم

پوستر طفلان مسلم

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر

سفارش دهنده:      جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)

زمان :                    تابستان1394

توضیحات :          محله های معضلخیز و فقیرنشین همواره خطراتی را برای کودکان ساکن این محله به دنبال داشته است. کودکان خانواده های ساکن این محله ها که اکثرا به دلیل وضعیت محل از خشونت بالایی برخوردار هستند، معمولا به دلیل عدم آگاهی دست به اقداماتی می زنند که سبب بروز پدیده ای به نام «بزهکاری کودکان» می شود. کانون های اصلاح و تربیت امروز نشان دهنده وضعیت این بحران اجتماعی در جامعه می باشند.
این کانون ها پر است از کودکان کار و خیابان که به دلیل حوادث و اکثرا از روی ناآگاهی مرتکب بزه شده اند. بسیاری از این کودکان سرپرست خانواده خود نیز بوده اند و حالا هم خود و هم خانواده های آنان در اثر یک اشتباه دچار بحران بزرگتری شده اند. در بسیاری از موارد نیز این حوادث از روی اتفاق، مثلا تصادف رخ داده است و این نوجوانان به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به سر می برند.
آیین طفلان مسلم با محوریت کودکان کار و خیابان که در اثر بزه در کانون اصلاح و تربیت به سر می برند از جمله طرح هایی است که جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) بر پایه ریشه های عمیق فرهنگی و دینی ایرانیان از سال 1385 اقدام به برگزاری آن کرده است. در طرح مذکور عمدتا رویکرد به مددجویانی است که زمینه جرم نداشته اند و بر اثر حادثه به نوعی قربانی ناهنجاری های محیط اطراف خویش شده اند.