پستال 95

پستال 95

نوع سفارش:          تولید محتوا   |   تایپوگرافی – طراحی گرافیک

سفارش دهنده:      آژانس ارتباطی مثبت منفی

زمان :                    زمستان 1394

توضیحات :              سال 94 با شرکای اقتصادی (همکار و اکانت) خود روز خوب و سختی را تجربه کردیم و وظیفه خود می‌دانیم این ارتباط را پاس بداریم.

“سالتان میمون” خلاقیت کلامی بود که در چهارچوب tone of voice  آژانس ایجاد شد. تبریکی با چاشنی طنز، که می‌بایست از منظر سرعت انتقال مفهوم نه چنان شتابزده رفتار کند که به مرز “دم‌دستی” نزدیک گردد و نه چنان ثقیل که ارتباط با مخاطب هدف را از دست بدهد.