هویت بصری هیراد

هویت بصری هیراد

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو و ست اداری

سفارش دهنده:      هیراد

زمان :                    پاییز 1395

توضیحات :          ایده اولیه مبنی بر پویایی فرم، اشاره به تجارت و منوتایپ بوده است.
تم رنگی هم نشانه ای از آسمان و زمین است که به صورت انتزاعی، سمبل طبیعی بودن و بهداشتی بودن محصول است.