هویت بصری نپسو

هویت بصری نپسو

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو و ست اداری

سفارش دهنده:      نپسو

زمان :                    زمستان 1392

توضیحات :            هدف اصلی این هویت بصری، استفاده از سیال ترین فرم ممکن به منظور اشاره به جوانی و پویایی سفارش دهنده بود.
منو تایپ فارسی و انگلیسی این طراحی، فضایی سه بعدی به اثر داده است که به راحتی قابلیت استفاده در اشل های بسیار کوچک را به آن اضافه می کند.