عکاسی صنعتی پالایشگاه ایران ارتباط

عکاسی صنعتی پالایشگاه ایران ارتباط

نوع سفارش:          تولید محتوا   |   عکاسی صنعتی

سفارش دهنده:      ایران ارتباط

زمان :                    تابستان 1397

توضیحات :              عکاسی صنعتی این پروژه به منظور معرفی خط تولید قیر با کیفیت A انجام شد.

از مهمترین نکاتی که در این پالایشگاه مد نظر بود، اشاره به تکنولوژی به‌روز و بهینه بودن فرایند تولید قیر بود، به همین منظور و با هدف القای این حس در تصاویر از تکنیک‌هایی نظیر ترکیب نور و فلاش استفاده شد که جز جدیدترین تکتیک‌های عکاسی است.

نورپردازی‌های متنوع در روز و شب دقیقا به انتقال حس در راستای خدمات (حس ادراکی از خدمات) کمک قابل توجهی کرد.