طراحی هویت بصری نماگلشن

طراحی هویت بصری نماگلشن

نوع سفارش:          هویت بصری   |   طراحی لوگو و ست اداری

سفارش دهنده:      نما گلشن

زمان :                    زمستان 1390

توضیحات :             با توجه به اینکه حوزه فعالیت کار در ارتفاع، مفهومی سیال و البته جز مشاغل نوین می باشد، سعی شد که طرح تعلق کمتری به خاک داشته باشد.
نشان طراحی شده با تمرکز روی یکی از زاویه ها حس سیال و در عین حال با ثباتی دارد.
نوع رنگ بندی و فرم فرم گرفتن فونت طراحی شده باعث تقویت موارد مذکور خواهد شد.
فونت طراحی شده ، منحصر به این مجموعه نما گلشن می باشد که به روش “ویرایش” ایجاد شده است.
در این روش یک فونت به عنوان پلتفرم در نظر گرفته می شود و ویراش ها و اصلاحات مطابق بریف تعریف شده در آن اعمال می گردد.
سعی شد در این فونت اصلاحاتی روی ارتفاع حروف (کرسی دوم و سوم) انجام شود.
کرنینگ، زوایا و بسیاری موارد دیگر اصلاح شد که عملا با فونت پلتفرم تفاوت های فاحشی دارد.