رادیو: عجیب

رادیو: عجیب

نوع سفارش:          گرافیک دیزاین   |   طراحی پوستر – نمره ده

سفارش دهنده:      رادیو شلم شوربا

زمان :                    زمستان 1394

توضیحات :            با توجه به کانسپت این شماره و فضای وهم آلود آن، باید فضایی متزلزل ایجاد می شد.
به زعم تیم ایده‌پرداز، چیزی عجیب تر از یک “فیل صورتی شاخ دار” وجود ندارد پس می بایست فیلی صورتی در فضایی بی ثبات تصویر می شد که هر لحظه احتمال سقوطش باشد.
روند داستانی این شماره فضایی تیره را تصویر می کند که اصالت فردی را به سخره میگیرد و چه بهتر اینکه فرم اصیل نستعلیق با چالش مثلث متزلزل درگیر شود.

توصیه می‌کنیم که در کنار دید آرت‌ورک، حتما رادیو را در لینک زیر گوش دهید.