طراحی و توسعه برند

درباره اینکه برند چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست در بخش مقالات به صورت کامل به آن خواهیم پرداخت اما توضیح را با یک جمله آغاز می‌کنیم.

جف بزوس مدیر عامل شرکت آمازون برند را اینگونه توصیف می‌کند :

با توجه به ماهیت این تعریف، به راحتی می‌توان متوجه شد که برند صرفاً یک لوگو یا یک نام و یا یک صفحه وب سایت نیست. در حقیقت برند اولین کنش در ایجاد تصویر ذهنی مخاطب از او شما است.
هویت برند شما در تمامی نقاط تماس (POT) حضور خواهد داشت و مجموعه ادراک مخاطبین برند (از مصرف کننده تا پرسنل مجموعه) شکل دهنده برند شما خواهد بود.

ما در اولین گام، در باب کسب و کار شما و محصول شما مطالعه خواهیم کرد و با یکدیگر به کندوکاو زوایای مختلف کسب و کار خواهیم پرداخت. از سوی دیگر ما به تحلیل اهداف کسب و کار مخاطبین هدف و استخراج بینش (insight) آنها می‌پردازیم. خروجی این تحقیق و این داده کاوی، دیدی همه جانبه به ما از کسب و کار انتقال می‌دهد. این دید پایه و شالوده ی اصلی فرایند برندپردازی خواهد بود.
ما در دیزاین استودیوی آژانس مثبت منفی به ایده‌پردازی و طراحی هویت بصری برند خواهیم پرداخت. بارها ایده ها و خروجی ها را به مرحله آزمون و خطا خواهیم سپارد تا نسبت ایده پردازی و رفتار مطلوب از مخاطب، نزدیکی بیشتری پیدا کند.
ماحصل این فرآیند سندی خواهد بود که به منظور ارتباط تاثیرگذار در تمامی نقاط تماس کسب و کار و مخاطب هدف، راهکارهایی یکپارچه از لحاظ محتوایی، جنس پیام و بسیاری از موارد دیگر خواهد داشت.

فرآیند برندینگ را از دو منظر عملیاتی خواهیم کرد:

تدوین و طراحی برند

توسعه برند

تولید محتوا (تصویری، شنیداری، متنی و …) در راستای اهداف برندینگ یکی از مهمترین بخش‌هایی در این فرایند است که باید به آن توجه کرد. هر برند داستانی عمیقی در خود نهفته دارد که تبلورهای محتوایی، آن حس را به صورت باورپذیر و عینی تبدیل می‌کند. انتقال پیام، جایگاه و بسیاری از مفاهیم مستتر در کسب و کار، جز با فرایند برند‌پردازی منتقل نخواهد شد و تبلور بصری برندینگ، هیچ چیز جز محتوا و تاثیر در نقاط تماس نیست. ما با طراحی خط مشی محتوایی برند، راه ارتباط با مخاطبین را سهل‌الوصول و تثبیت جایگاه برند را در بین مخاطبین هدف در دسترس قرار خواهیم‌داد . نتیجه این فرایند چیزی به جز، ترجیح برند شما نسبت به رقبا (در آستانه اکشن ایده‌آل) نیست.

فضای تولید محتوا از دو منظر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت:

برند و دستورالعمل‌های اجرایی

برند در تقابل با پیچیدگی‌های بازار و تغییرات

یکپارچه سازی محتوا
همان طور که در بالا اشاره شد انتقال پیام یکپارچه از سوی کسب و کار به مخاطب هدف باعث وحدت تصویر و تصور مخاطب از برند شما می شود. بنابراین به منظور حفظ این تصویر واحد باید محتوای ارسال شده به او دارای یکپارچگی باشد که به واسطه وحدت رویه در اهداف ارتباطی، طراحی و ارسال شده است.

با طراحی استراتژی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سعی می‌کنیم که علاوه جایگاه‌سازی مطابق اهداف، فضای ارتباط دو سویه برند -مخاطبین برقرار بماند.

از سوی دیگر مخاطب هوشمند ما، به واسطه گسترش روز افزون رسانه در حال تغییر در نگرش و رفتار خود نسبت به محیط پیرامون است. به همین سبب آژانس ارتباطی مثبت منفی تلاش خواهد کرد که همواره صدای مخاطبین برندها را بشنود و برای همگام سازی برند با نیازهای روز مخاطبین، راهکاری معقول و متناسب با اهداف تعریف شده طراحی و اجرا کند. تولید محتوای منحصر به فرد و یکپارچه متناسب با برند باعث خلق تصویری گسترش یافته و به روز از برند برای مخاطب هدف خواهد شد که تأثیر عمیقی بر تصویر ذهنی او و رفتار او نسبت به برند خواهد داشت.

اگر کسب و کار خود را دارای ویژگی منحصربه‌فرد می دانید، منتظر شما هستیم…