کمپین تبلیغاتی وسن

کمپین تبلیغاتی وسن

نوع سفارش:          کمپین تبلیغاتی   |   طراحی آگهی

سفارش دهنده:      الین دکور

زمان :                    تابستان 1393

توضیحات :          در بریف اصلی این مجموعه آگهی، گنگ بودن به منظور برانگیختن حس کنجکاوی اثر اولویت بود.
وسن در زبان آلمانی به معنای طبیعت است.
سعی شد علت نامگذاری محصول در قالب تایپوگرافی و هدفگذاری میان مدت مطرح گردد که در هر شماره یکی از مزایا به صورت انتزاعی مطرح شد. مزایایی از قبیل : طبیعی بودن، آرامش، محکم، با دوام و …
در آخرین شماره این سری آگهی، تصویری انتخاب شد که تمام المان های استفاده شده در آگهی های ما قبل ، در آن گنجانده شده باشد.