این، هنر فوتبال است
برندینگ
تبلیغات

این، هنر فوتبال است

مسابقات یورو 2016 بُعد جدیدی به مسابقات فوتبال اضافه کرد. با توجه به عقبه فرهنگی و هنری فرانسه، برندینگ این دوره مسابقات به صورت متفاوتی باید انجام می پذیرفت. این تفاوت…